Публикации

Section   Subsoil Conditions in the ESCL Bulgarian Chapter  Studies in European Construction Law  2017, ISBN 978-94-6315-007-1

Spassova, A. (2018) Standard forms for public procurement construction contracts in Bulgaria. A paper for the ESCL Conference October 2018 in Bucharest

Spassova, A. Dispute Boards Wedding rings or marriage chainsA paper for the IBA Europe-Caucasus-Asia (ECA) Forum London 7 September 2017

Автореферат PhD PMBOK FIDIC

Спасова, А. (2018) Второто издание на Червената, Жълтата и Сребърната книга се опитва да въведе ред и дисциплина и да реабилитира Инженера

Спасова, А. (2020) Новата Изумрудена книга на FIDIC за управление на риска при подземна инфраструктура, Градът инфраструктура

Спасова, А., Манчева, Ж. Петрова, Р., (2019) Международни типови договори за строителство и приложението им в България. Годишник на УАСГ

Спасова, А., Петрова, Р., Манчева, Ж. (2019) Ефикасно управление на ВиК проекти с договорните условия на FIDIC, Списание Водно дело брой 3 4 2019, ISSN 0861-3036

Спасова, А., Петрова, Р., Рангелова, Ф. (2019) Тенденции и модерни методи за ефективно управление на проекти в строителството. Годишник на УАСГ, том 52, бр. 4, ISSN 2534-9759Спасова, А., Петрова, Р., Рангелова, Ф. (2019) Тенденции и модерни методи за ефективно управление на проекти в строителството. Годишник на УАСГ

Влияние на грешките в проектирането върху Срока за завършване и бюджета при инфраструктурни проекти изпълнявани по Договорни условия за строителство на FIDIC (1999)