ОБУЧЕНИЯ ПО ФИДИК

Модул 1. Практическо приложение на договорните условия на FIDIC
Този курс е подготвен да осигури систематично и практическо ръководство за всеки, който участва в големи проекти. Подходящ е за представители на строителни фирми, възложители, бенефициенти, предприемачи, проектни спонсори и финансиращи институции, застрахователи, инженери и архитекти консултанти, ръководители на проекти и юристи. Полезен е и за експерти с начални знания, тъй като включва над 60 слайда за промените в новото издание от 2017 г., както и информация за Изумрудената книга от 2019 г.

Модул 1А. 88 важни въпроса по договорите на FIDIC плюс комуникации по процедурите на FIDIC
Участниците в този курс трябва да имат базови знания за Договорните условия на FIDIC от 1999 г. и желание да подобрят и развият уменията си да работят с договорите.
Този курс е подготвен да осигури систематично и практическо ръководство за всеки, който участва в големи проекти. Подходящ е за представители на строителни фирми, възложители, бенефициенти, предприемачи, проектни спонсори и финансиращи институции, застрахователи, инженери и архитекти консултанти, ръководители на проекти и юристи.

Комисии за спорове при договорните условия на FIDIC
Този курс е подготвен да осигури запознаване с ролята и процедурите на Комисиите за разрешаване на спорове за всеки, който участва в големи проекти. Подходящ е за представители на строителни фирми, възложители, бенефициенти, предприемачи, проектни спонсори и финансиращи институции, застахователи, инженери и архитекти консултанти, ръководители на проекти и юристи.
Ролята на Консултанта при Червената и Жълта книги на FIDIC
Този курс е предназначен за консултанти и възложители.

Практическо приложение на договорните условия на FIDIC Сребърна книга
Този курс е предназначен за консултанти, изпълнители и възложители.

Практическо приложение на „Образец на споразумение Клиент/Консултант (FIDIC Бяла Книга)“
Модул 0. Този курс е предназначен за консултанти и възложители.