д-р инж. Адриана Спасова има над 30-годишен стаж в подготовката и строителството на международни проекти в областта на енергетиката, инфраструктурата и обществени сгради/бизнес-центрове. Работила е 10 години като проектант, началник ОРС, началник Оферти и договори и началник обект в СМП Метални конструкции. След това работи в EQE като консултант и Инженер по договори на FIDIC. Сега активно се занимава с консултации по FIDIC, обучения по FIDIC в няколко държави, подготовка на тръжни документи, разрешаване на спорове и обществена дейност за разпространение на добри договорни практики и облекчаване на инвестиционния процес. От 2015 г. инж. Спасова преподава в УАСГ „Въведение в управление на проекти. Система от знания за управление на проекти Project Management Body of Knowledge (PMBOK®)” и „Управление на проекти по договори на ФИДИК” на бъдещите бакалаври и магистри по Управление на проекти в строителството. През последните 7 години участва в подготовката на жп проекти на стойност над 1 милиард EUR като експерт договори и планиране. През последната година води над 10 обучения, акредитирани от FIDIC, с участници от България, Украйна, Казахстан, Узбекистан и Беларус.

Основни квалификации: