инж. Валери Мътнешлиев има над 20 години опит в областта на машинното инженерство и над 14 години опит в строителния надзор и управлението на проекти, в т. ч. договори съгласно ФИДИК (Червена книга, Сребърна книга), PRAG и националното законодателство.
Той притежава магистърска степен по ядрена енергетика от Технически университет София и по управление на проекти в строителството от Университет по архитектура, строителство и геодезия.
От 2007 г. работи в ИКюИ Контрол като ръководител на редица български и международни проекти в областта на инфраструктурата и енергетиката, като от 2017 г. заема длъжността „Управител“, а през 2020 г. става съдружник във фирмата.

Основни квалификации: