инж. Евгени Цветанов има над 30 години професионален опит, както в сферата на строителството, така и в сферата на строителния надзор и управлението на проекти, включително по Договори по ФИДИК (Жълта, Червена, Сребърна книга).
Той притежава магистърска степен по Промишлено и гражданско строителство от Висш институт по архитектура и строителство в София (днес УАСГ).
От 2004 г. работи в ИКюИ Контрол като експерт по част Конструктивна и ръководител на проекти в областта транспортната и техническа инфраструктура, енергетиката, промишлеността и съоръженията за третиране на отпадъци. В периода 2013-2017 г. заема длъжността „Управител“, а в момента е Главен инженер на фирмата.

Основни квалификации: