д-р урб. Любомир Петров е част от екипа на ИКюИ Контрол от 2012 г., участвайки в управлението на някои от най-големите инфраструктурни проекти в България. Той притежава значителен опит, свързан с устройствените планове и въпросите, свързани с вещното право и кадастъра, в т.ч. проектиране и управление на устройствени и отчуждителни процедури. От 2020 г. заема длъжността „Заместник – управител и съдружник“ във фирмата.
Той е магистър по урбанизъм от Университета по архитектура, строителство и геодезия в София, както и доктор по Териториално и ландшафтно устройство и градоустройство в същия университет.
Той е активен член на редица професионални организации. Председател е на секция „Млади професионалисти“ към Българската Асоциация на Архитектите и Инженерите Консултантанти (БААИК). Също така е бивш председател на управителния съвет на „Бъдещите лидери“ към Европейската Асоциация на Консултантските Асоциации – ЕФКА (2018-2020) и настоящ регионален представител за Европа в управителния съвет на „Бъдещите лидери“ към Международната Федерация на Инженерите Консултанти – ФИДИК.

Основни квалификации: